ساخت سبد برای اتاق کودک

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

وسایل مورد نیاز

سبد میوه دور ریختنی

اضافه پارچه

چسب

شرح کاردستیطریقه ساخت

ابتدا دور سبد را با استفاده از پارچه می پوشانیم، وبا توجه به طرحی که در ذهن داریم برای سبد سر حیوان طراحی کرده وبا پارچه درست کرده ونصب می کنیم وبا دکمه ومهره تزئین می کنیم.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
اجرا کننده : لیلابلوچی -مربی مسئول مرکز چابهار