پر های کنفی

ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

با تکه‌های کاموای رنگی و یا نوارهای کنفی می‌توانید پرهای زیبا درست کرده و بسته به خلاقیت‌تان از آن استفاده‌های مختلف تزیینی کنید.

شرح کاردستی

مانند ترتیب شکل عمل کنید.


وقتی کار گره زدن تمام شد و شکل به اندازه دلخواه‌تان رسید. می توانید انتهای آن را گرد و کوتاه کنید.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : گره ای