قلم زنی

قلم زنی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٨ سال به بالا

قیر را داغ کرده و با گچ مخلوط میکنیم و ورق مس را...(کاری ازآتوسا معصوم زاده،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشترینان)

شرح کاردستی

قیر را داغ کرده و با گچ مخلوط میکنیم و ورق مس را...(کاری ازآتوسا معصوم زاده،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشترینان)


قیر راداغ کرده با گچ مخلوط میکنیم و ورق مس را ازسمت قرمز قیر میریزیم و سمت سفید رامیگذاریم برای طراحی . از قبل مس را با قلع سفید میکنیم بعد طرح چاپ شده روی کاغذ را روی کار  می چسبانیم  و با قلم نیم بر  طرح را قلم و چکش میزنیم تانقش طرح روی مس شکل بگیرد بعد از اتمام طرح با قلم نیم ور و زیر کار سیاه کاری یا سیاه قلم میزنیم وبعد از شستن با جلاسنج یا چرم آن را براق میکنیم درپایان برای تزیین و زیبایی کاربا قلم گرسوار و روکار روسازی میکنیم و کاررا برش می دهیم .ودرقاب میگذاریم.


کاری ازآتوسا معصوم زاده 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشترینان

مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی ، سنگ ، فلز
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : خانم آتوسا معصوم زاده
گردآورنده : خانم آتوسا معصوم زاده
اجرا کننده : خانم آتوسا معصوم زاده