برگ‌های کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)

برگ‌های طبیعی الهام بخش و الگو های خوبی هستند تا بتوان دوباره طبیعت را باز آفرینی کنیم.

شرح کاردستی


وسایل مورد نیاز:

  • قیچی 
  • کاغذ رنگی سبز، زرد، قرمز

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : با الگو ، ساده