گلدان مقوایی

دسته : تزئینی

درست کردن حجم‌های مقوایی برای ساخت جامدادی و گلدان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرح کاردستی

مانند شکل عمل کنید.