گلدان میوه

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

اگر کمی متفاوت به اطرافمان نگاه کنیم می‌توانی چیزهای متفاوتی هم خلق کنیم.و زیبایی بیافرینیم.

شرح کاردستی

می توانید داخل پوست خالی شده میوه‌ها مثل طالبی ،هندوانه ّ سیب و غیره را با ساقه های گل پر کنید و گلدان های زیبا بسازید.
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ثابت