گلدان‌ با برش‌های میوه

دسته : تزئینی
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

اگر کمی متفاوت به اطرافمان نگاه کنیم می‌توانی چیزهای متفاوتی هم خلق کنیم.و زیبایی بیافرینیم.

شرح کاردستی

این‌جا تصاویری از گلدان های از با برش هایی از میوه به شما نشان می‌دهید مطمئن هستم با نگاه خلاقی که به محیط اطرافتان دارید شما هم می‌توانید گلدان های زیبایی بسازید.برای ساخت این گلدان‌ها مانند شکل عمل کنید.
مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده) ، ثابت