ماهی نمدی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

ابزارموردنیاز:نمدرنگی.نخ کانوا.چسب مایع.پنبه

شرح کاردستیابتداطرح موردنظرراروی نمدمی کشیم،سپس طرح رابرش زده ،ازهرتصویردوعددبرش می زنیم ،تیکه های تزیبنی روی ماهی راباچسب می چسبانیم بعددوالگوی ماهی راروی هم گذاشته ودندان موشی می دوزیم .قبل اینکه دوختمان تمام شوددرون ماهی راباپنبه پرمی کنیم وبعددوخت راکامل می کنیم.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی ، دوختی
اجرا کننده : طیبه بزی