حلقه ی گل برای سر

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

مربی راهنما مریم نوری مرکز 5 زاهدان
مواد لازم
سیم گل سازی رو کش دار
نمد یا کاغذ کشی
شکوفه و مرواریدهای دور ریختنی
چسب حرارتی

شرح کاردستی

ابتدا گلبرگهای گل ها را به اندازه دلخواه برش زده وبعد با چسب حرارتی به هم می چسبانیم وقتی گل درست شد نگین وسط گل را که هر چیز دیگری می نواند باشد را قرار می دهیم، گل ها را به تعداد لازم برای دور سر هر کس فرق می کند آماده کرده و سیم گل سازی را به اندازه ی دور سر خود جدا کرده دو لا به هم گره زده و می پیچیم که دیده نشود دولا هست، بعد گل های آماده کرده را یک در میان می چسبانیم یعنی یک گل یک شکوفه یا برگ تا زمانیکه دور تا درو آن پر شود حالا حلقه ی گل سر ما آماده است.
مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی