شکوفه‌ی روبان

دسته : تزئینی

این گل روبان را می توانید روی گیره مو و یا بسته کادو و ... بچسبانید.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

کش ظریف  یا نخ دمسه

سوزن بزرگ

مروارید

شرح:

به حالت زیگزاگ شبیه تصویر نخ را روی روبان بدوزید. در انتها نخ را کشیده و با انگشت گلبرگ‌ها را در یک جهت فرم بدهید  و دوطرف روبان را وصل کنید.وسط روبان را با مروارید بزرگ و یا دگمه رنگی بدوزید و یا بچسبانید.