تابلوهای پلاستیکی

دسته : تزئینی


مواد لازم.:در بطری پلاستیکی.و ظایعات گل های پلاستیکی

کاری ازاعضای مرکزچابهار -مربی راهنما خانم شهین ریگی

شرح کاردستی

ابتدا طرح را روی کاغذ روغنی چیده و بعد  اتو را روی آنها قرار داده تا آب شود و بعد طرح را با چسپ حرارتی رو ی تابلو می چسپانیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق