انگشتر های دکمه‌ای

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

دکمه‌های رنگی کوچک و بزرگ اغلب در اطرافمان یافت می‌شود. می‌توان با این دکمه‌ها کاردستی های تزیینی زیبای ساخت . آویزها و دست‌بندها نمونه‌های ازاین دست هستند.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

چسب مایع  یا چسب حرارتی و یا (می‌توان رعایت نکات ایمنی از چسب قطره‌ای استفاده کرد.)

قالب حلقه انگشتری ( می‌توان این حلقه ها را از فروشگاه‌ةای خرازی تهیه کرد.)

دکمه‌های رنگی کوچک و بزرگ


ابتدا دکمه‌ها را به ترتیبی که دوست دارید روی هم بچسبانبد و بعد از خشک شدن چسب بین دکمه‌ها آن را روی پایه انگشتری با چسب بچسبانید.مشخصات کاردستی
مواد لازم : دکمه
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی