دستبند با دکمه های رنگی

دکمه ها

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

دکمه‌های رنگی کوچک و بزرگ اغلب در اطرافمان یافت می‌شود. می‌توان با این دکمه‌ها کاردستی های تزیینی زیبای ساخت . آویزها و دست‌بندها نمونه‌های ازاین دست هستند.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

دکمه‌های رنگی کوچک و بزرگ رنگی

نخ مخصوص دست‌بند


مثل تصویر عمل کنید
مشخصات کاردستی
مواد لازم : دکمه
روش اجرای کاردستی : ترکیبی (پیچیده)
اتصالات : گره ای