گل‌های دکمه‌ای ٢

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

دکمه‌های رنگی کوچک و بزرگ اغلب در اطرافمان یافت می‌شود. می‌توان با این دکمه‌ها کاردستی های تزیینی زیبای ساخت و فضای اتاق‌مان را متفوت و دوست داشتنی کرد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز:

دکمه‌های رنگی در سایز های مختلف

سیم‌گل سازی 

سیم‌چین


ابتدا دکمه‌ها را از سایز کوچک به بزرگ با رد کرد سیم گل‌سازی از دو سوراخ روبروی هم در دکمه ها روی هم سوار کنید.(سیم را با توجه به طول ساقه گل مورد نظرتان با سیم ‌چین ببرید.) سیم ها را باپیچاندن دو رشته به دور هم به شکل ساقه در بیاورید.


این کار را با دکمه‌ها دیگر تکرار کنید. 
بلندی طول ساقه را با توجه به طول گلدان انتخاب کنید. حالت ارتعاشی داشتن ساقه فرم زیبایی به گلدان گل شما می‌بخشد.مشخصات کاردستی
مواد لازم : دکمه
روش اجرای کاردستی : ساده