جا مدادی فانتزی

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

موادلاز م :شانه تخم مرغ .چسب سریش . بطری مواد شوینده
کاری ازاعضای مرکزچابهار- مربی راهنما خانم شهین ریگی

شرح کاردستی


ابتدا بطری رو از بالا برش زده و بعد با خمیر شانه تخم مرغ که (شانه تخم مرغ را خیس کرده و بعد با چسب سریش قاطی کرده  )   آماده کرده ایم رو بر روی ظرف برش خورده زده و بعد سر قو را هم با همین خمیر ساخته و بعد از خشک شدن رنگ آمیزی می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی