کاشی کاری بروی چوب

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی

مواد لازم : چوب،کاشی ، اره ،چسب چوب

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : محمدرضا غلامیان
گردآورنده : محمد رضا غلامیان
اجرا کننده : محمد رضا غلامیان