تابلو دختر همیشه بهار

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)


کاری از اعضای نوجوان دختر _ مرکز۲خاش
مربی راهنما و ایده پرداز: اسما مسعودی
وسایل مورد نیاز: پارچه، نمد، شاخه درخت، مقوا، چوب ، فوم، کاموا، چسب، مهره های رنگی

شرح کاردستی

ابتدا پارچه مشکی را بر روی چوب می چسبانیم و بعد لباسهای دختر را با استفاده از پارچه و مقوا برش زده و برروی کار چسب می زنیم، شاخه های درخت را یک قسمت تابلو می چسبانیم و با استفاده از مقوا شکوفه و برگ برش می زنیم ، از نمد برای روسری دختر، از قوم برای صورتش استفاده می کنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، پارچه ، نخ و کاموا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی