شکل سازی با سنگ ها

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٨ تا ۱٠ سال

کاردستی های خلاق با استفاده از سنگ ها

شرح کاردستی

کاردستی با سنگ می تواند برای کودکان و نوجوانان خیلی جالب باشد . برای درست کردن این کاردستی ها میتوانید یک روز با کودکان به پارک یا یک فضای طبیعی بروید و از آنها بخواهید با همراهی شما سنگ هایی که به نظرشان مناسب می آید را جمع آوری کند. حالا به مقداری رنگ و مقداری چسب و کاغذ برای درست کردن این کاردستی احتیاج دارید. برای ایده گرفتن بهتر کتاب سنگ ها ( از مجموعه ی دوباره نگاه کن )کاری از: ابوالفضل همتی آهویی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیار مفید است.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : سنگ
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
گردآورنده : معصومه قربانی