عروسک های خمیری یلدا

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

موادلازم :شانه تخم مرغ .چسب چوب .رنگ

کاری از اعضای مرکز چابهار - مربی راهنما:خانم شهین ریگی

شرح کاردستی

ابتدا شانه تخم مرغ را پاره پاره کرده ودر آب خیسانده و بعد له کرده و آب آن را گرفته و به آن چسب اضافه  و شروع به شکل سازی می کنیم و عروسک های متحرک را سوراخ کرده تا خشک شوند و مرحله بعدی رنگ زده و عروسک های متحرک را با نخ های تزیینی به هم وصل می کنیم.


مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی ، گره ای