هندوانه یلدایی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

کاری از اعضای دختر مرکز۲خاش _ مربی راهنما: اسما مسعودی
وسایل مورد نیاز: قوطی سک سک، کاغذ سفید ، نمد، چسب، گواش

شرح کاردستی

ابتدا قوطی را با رنگ سبز گواش رنگ می زنیم و بعد کاغذ سفید را بر روی آن می چسبانیم و با رنگ قرمز گواش رنگ می کنیم ، سپس با نمد مشکی تخمه های هندوانه را بر روی کار چسبانده و خط های دور آن را با گواش سبز کم رنگ می زنیم.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق ، ساده
اتصالات : چسبی