منظره

منظره

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٣ تا ۱٨ سال به بالا

ابتدا طرح مورد نظر را با مداد روی پارچه...(کاری ازخانم عسل روزبهانی عضوکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشترینان)

شرح کاردستی


ابتدا طرح مورد نظر را از قبل آماده کرده و با مداد روی پارچه می کشیم سپس با استفاده از نخ گلدوزی دوخت های مختلف (انواع گره هاو...)راروی نقش پیاده می کنیم. 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشترینان 

مربی : خانم طناز بلوریان 

مشخصات کاردستی
مواد لازم : پارچه ، نخ و کاموا
اتصالات : دوختی ، بافتی
ایده پرداز : خانم طناز بلوریان
گردآورنده : خانم طناز بلوریان
اجرا کننده : عسل روزبهانی