تابلوی مرغابی صدفی

دسته : تزئینی

کاری از اعضادختر مرکز۲ خاش_مربی راهنما اسما مسعودی

وسایل مورد نیاز:صدف،چسب حرارتی، چوب جهت اندازه تابلو، چوب درخت ، گواش

شرح کاردستی


ابتدا طرح مرغابی را بر روی چوب می چسبانیم و بعد با استفاده از  صدف های ریز و درشت تمام نقاط آن را پر می کنیم ، سپس چوب های خشک درخت را به عنوان تزیین تابلو می چسبانیم و در انتها با گواش رنگ آمیزی می کنیم. 

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، صدف ، کاغذ و مقوا
اتصالات : چسبی