قلب من

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱۵ تا ۱٨ سال به بالا

ساخت قلب كاغذي به روش اوريگامي

شرح کاردستی

به نام خالق توانا

ساخت قلب كاغذي

  • ابتدا كاغذ رنگي مورد نظر را به شكل مستطيلي كه طول آن دو برابر عرض آن باشد.

  • مستطيل را از وسط اضلاعش تا مي زنيم و دو باره باز مي كنيم.

  • از خط هاي ايجاد شده دو مربع ديده مي شود كه هر كدام از مربع ها را از وسط ضلعش تا خط وسط مستطيل تا مي زنيم.

  • حال يك مربع بدست مي آيد هر كدام از كنج هاي مربع را تا مركز كشيده و تا مي زنيم.


  • حجم بدست آمده شبيه 2 لوزي متساوي الاضلاع بر روي هم مي باشد كه خط تاي اضلاع لوزي رويي را باز كرده و  رو به داخل تا مي زنيم.

  • كنج بالايي لوزي زيري را از قطر وسط تا كنج پاييني كشيده و تا مي زنيم و اضلاع آزاد لوزي را از وسط تا كنج كناري كشيده و تا مي زنيم.  • انگشت خود را داخل مثلث هاي ايجاد شده برده و كنج بيروني را بر روي مركز گذاشته تا به شكل يك مربع ديده شود . حالا 4 مربع كنارهم بر روي كار ديده مي شود.


  • دو ضلع داخل مربع ها را بر روي قطر مربع گذاشته و تا مي زنيم.


  • در اين مرحله همين اضلاع تا شده كه از دو لايه تشكيل شده را از هم باز مي كنيم و خط تا مي اندازيم.


  • در مرحله آخر دو گوشه سمت راست و چپ قلب را به پشت تا ميزنيم و قلب شما آماده است. 

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال
گردآورنده : بنفشه مرادحاصل کارشناس مسئول امور اداری استان البرز
اجرا کننده : بنفشه مرادحاصل کارشناس مسئول امور اداری استان البرز