ماهی کاغذ و تا

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

ساخت ماهي كاغذ ي با استفاده از روش هاي اوريگامي

شرح کاردستی

به نام خالق زيبايي ها

آموزش ساخت ماهي

1. كاغذ مورد نياز به شكل مربع را انتخاب ميكنيم بهتر است از كاغذ رنگي پشت سفيد استفاده كنيم.

2. كاغذ را از روي يكي از قطرهايش تا ميزنيم.

3. دو كنجي كه روي خط تا هستند را تا رأس باز مثلث بالا آورده تا مي زنيم

                                                   

4. گوشه هايي كه در رأس قرار گرفته اند تا كنج پاييني آورده تا مي زنيم.


5. حالا همان گوشه ها را تا وسط قاعده مثلث آورده تا مي زنيم.

               

6. لايه ي  رويي گوشه ي كه الان در رأس قرار دارد را تا وسط قطر مثلث پاييني آورده و تا مي زنيم.


7. مجددا باقي مانده مثلث بالا را تا قاعده مثلث پاييني تا ميزنيم.

8. در اين مرحله انگشت خود را بين دو لايه قرار داده و در جهت مخالف تا مي زنيم.


9. گوشه سمت چپ را تا گوشه پاييني خم كرده و خط تا بيندازيد و مجددا باز كنيد . خط تاي ايجاد شده را از قسمت باز آن كه در حال حاضر در بالاي تصوير قرار گرفته تا نيم سانت مانده به انتهاي خط تا با قيچي برش بزنيد.

10..در اين قسمت ماهي را در دست گرفته مثلث برش خورده را كه حالا دم ماهي حساب مي شود بر روي سرماهي بالا آوريد.

11. قسمت اتصال دم به بدنه ماهي به سمت داخل برده تا آنجا كه دم ماهي شكل دلخواه را بگيرد سپس تا بزنيد.


12. حالا مي توانيد چشم ماهي را هر طور كه مي خواهيد بر روي آن بكشيد.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال
گردآورنده : بنفشه مرادحاصل کارشناس مسئول امور اداری استان البرز
اجرا کننده : بنفشه مرادحاصل