سوخته کاری به روی چوب

دسته : صنایع دستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

مواد لازم : تخته چوب ، هویه ،اره ، چسب ، طرح مورد نظر

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی