آدم های شکلاتی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۵ تا ٩ سال

شرح کاردستی

ابزارموردنیاز:شکلات-بیسکویت - چسب- کاموا- چشم متحرک

روش اجرا: ابتدامربی درکارگاه به کودکان شکلات داده ،آنها بانگاه کردن به شکل ظاهری بیسکویت یاشکلات موضوع رادرذهن تجسم وبا وسایل دراختیارقرارداده شده کارراتکمیل می کنند.

مشخصات کاردستی
مواد لازم : نخ و کاموا ، مواد خوراکی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : مریم شیریان
اجرا کننده : مریم شیریان