عروسک با کاغذ کادو

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال

شرح کاردستی

کاغذ کادو رابه صورت باد بزنی  تا می زنیم  و از قسمت کمر جمع کرده سپس روی مقوای دایره ای شکل دکمه ها را به جای چشم چسبانده و خط دهان را با ماژیک می کشیم . با استفاده از نی نوشابه ها دست و پا ی عروسک و دستها  و کفش ها  نیز با مقوای رنگی درست کرده و می چسبانیم .مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، دکمه ، نی نوشابه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : ایراندخت هاشمی ، مربی فرهنگی مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
اجرا کننده : ایراندخت هاشمی ، مربی فرهنگی مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام