کتاب تصویری برای کودکان پیش دبستانی

کتاب خاله سوسکه و آقا موشه

دسته : کاغذی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح کاردستی

ابتدا یک مقوای 70*50 را به شش قسمت مساوی تقسیم می کنیم به طوری که کادر هر قسمت یک سانتی متر باشد. سپس با مداد و یا مداد رنگ شروع به نقاشی طرح داستان مورد نظر می کنیم . 


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : بدون اتصال
ایده پرداز : آیناز آزاد
اجرا کننده : آیناز آزاد