داول برکت

دسته : بومی ،محلی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۱٧ تا ۱٨ سال به بالا

داول برکت از عروسک های آیینی استان ایلام است . که موقع کاشت تا برداشت محصول در مزرعه به عنوان محافظ مزرعه استفاده می شود. این مترسک شکلی انسانی دارد و به عنوان دوست و یار انسان در نگهداری محصولات به کمک انسان می آید . با دخیل بستن دستان به برگ سبز امامزادگان و یک عروسک کوچک بومی به گردن که به باروری محصول کمک کند.

شرح کاردستی

مواد ساخت:

دو شاخه به صورت صلیب

پارچه ی سفید چهارگوش برای ساخت سر

بند یا کامواهای رنگی

نوار سبز

پارچه های کهنه ترجیحا" سنتی

عروسک کوچک به عنوان گردن آویز

پوشال گندم یا ذرت

طریقه ی وصل کردن :

1-نخست  دو چوب را به هم می بندند و سپس با بند قالی چوب هارا دور پیچ می کنند.

2-سپس سر عروسک به صورت یک دایره ی سفید دوخته و متصل می شود.

 3-سپس لباس کهنه و ترجیحا"سنتی بر او می پوشانند ودر دست او با پوشال گندم یا ذرت همراه با برگ سبز که تبرک امامزادگان است پوشانده  و برگردن آن یک عروسک کوچک به نشان زایندگی محصول می گذارند.


مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، پارچه ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : گره ای
استان : ایلام
گردآورنده : رسمیه چکاوک ، مربی فرهنگی مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام
اجرا کننده : رسمیه چکاوک ، مربی فرهنگی مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام