نبرد آب و آتش

دسته : علمی

مواد لازم:
۱_بادکنک
۲-آب
۳-شمع
درون بادكنك آب ريخته و بعد آن را باد می کنیم سپس شمع را روشن كرده و بادكنك را روي شعله قرار می دهیم ، بادكنك زيرش سياه می شود ولي نمی تركد.
اجراکننده :رامین ناروئی مسئول انجمن پژوهشگران کانون پرورش فکری استان سیستان و بلوچستان