معرق کاری سرباز های چوبی

کاری از اعضا ی پسر و دختر مرکز ۲ خاش
مربی راهنما: خانم اسما مسعودی
وسایل مورد نیاز: چوب تخته سه لا ، چسب ، اره، گواش.
ابتدا طرح سرباز ها را بر روی چوبها می کشیم و بعد با اره آنهارا برش زده ودر انتها با استفاده از گواش رنگ آمیزی می کنیم. بعضی از قسمتها را مانند تفنگ سرباز جدا می بریم و به صورت برجسته روی کار می چسبانیم.

شرح کاردستی


مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب
روش اجرای کاردستی : با الگو
اتصالات : چسبی