حیوانات صدفی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

کاری از اعضا دختر مرکز۲خاش
مربی راهنما: خانم اسما مسعودی
اعضا با خلاقیت و در کنار هم قراردادن صدفها حیوانات مختلف را ساختند .
ابتدا با استفاده از صدفهای کوچک و بزرگ آنها را به هم چسباندند و با گواش رنگ آمیزی کردند.

شرح کاردستی


مشخصات کاردستی
مواد لازم : صدف
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی