مجسمه های فلزی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


موادلازم:قوطی فلزی رانی و نوشابه .آتش.، چسب یک .دو .سه
ابتدا قوطی را به شکل ورقه ای صاف در آورده و بعد روی گاز خوب حرارت داده تا بسوزد و بعد با آن شکل سازی کرده و با چسب به هم قطعات را می چسپانیم.
کاری ازاعضای مرکز چابهار
مربی راهنما:خانم شهین ریگی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی