تابلوهای خمیری

دسته : تزئینی


مواد لازم:خاک اره .چسب چوب .چسب سریش مقداری آب .و جعبه مداد رنگی یا تکه ای چوب ....
ابتدا چسب چوب و سریش و خاک اره و آب را مخلوط کرده تا خمیری بدست آید وسپس با خمیر روی چوب یا جعبه شکل سازی کرده ، بعد از دوروز که کار آفتاب خورد و خشک شد با گواش رنگ آمیزی می کنیم.
کاری ازاعضای مرکزچابهار
مربی راهنما:خانم شهین ریگی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : چوب ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی