گربه های کاغذی

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل مورد نیاز: مقوا، چسب،
ابتدا مقوا را به اندازه یک نوار۳۰ سانت برش می زنیم سپس از یک طرف قسمت وسط آن را می بریم و بعد مقوا را برروی هم قرار می دهیم و از وسط تا می زنیم و باز یک تای دیگر به اندازه ۵ سانت کنار تای قبلی زده و آن را به قسمت دستهای گربه که در ابتدای کار از وسط برش زدیم می چسبانیم و قسمت سر آن را به صورت دو گوش برش زده و با استفاده از غلط گیر ترکیب صورت گربه را می کشیم در انتها هم دم گربه را به صورت یک نوار باریک به پشت کار می چسبانیم.
کاری از اعضای پسر مرکز۲خاش
مربی راهنما:خانم مسعودی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی