ساخت ظروف با استفاده از بطری

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


وسایل مورد نیاز : بطری نوشابه، مقوا، گواش، چسب
ابتدا اعضا با استفاده از خلاقیت خود ظروف مورد نظر را انتخاب کرده وبعد انتهای بطری ها را برش زده و جدا کرده و با استفاده از گواش رنگ زده اند و با مقوا دستگیره های آن را چسبانده اند.
کاری از اعضا پسر مرکز۲خاش
مربی راهنما:خانم مسعودی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، ظروف پلاستیکی ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی