گردنبند دوستی

دسته : تزئینی


اعضا با مقواهای رنگی به هر شکلی که دوست دارند با قیچی و پانچ طرح می زنند و گردنبندی که بتوانند به گردن خود بیندازند درست می کنند و بعد صفات خوب خود را روی آن مثل مهربان . صادق. امانتدار. دلسوز و ... را نوشته و بعد به گردن آویز و برای دوستان خود می خوانند .
مربی راهنما:خانم سمیرا قنبری مسئول مرکز1 زاهدان

شرح کاردستی


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا
روش اجرای کاردستی : ساده