کاردستی جادستمال کاغذی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)

مواد لازم: جعبه خالی دستمال کاغذی، مقداری نمدیاچرم یاپارچه ،چسب حرارتی ، مقداری قیطان ، پولک ومرواریدبرای تزیین
ابتداته دستمال کاغذی رادرآورده،بعد پارچه ی مورد نظررادورتادوردستمال کاغذی باچسب حرارتی می چسبانیم بعد باقیطان ووسایل تزیینی که گفتیم تزیین می کنیم.
مربی راهنما:خانم مریم نوری – مسئول مرکز 5 زاهدان

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی