گلدان های لوله ای

دسته : تزئینی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


مواد :کاغذ مجله باطله .چسب چوب. ووسایل دورریختنی برای قالب
ابتدا کاغذها را لوله کرده و بعد دور قالب مورد نظر یک تکه مقوا چسپانده که بعداز اتمام کار به راحتی از قالب جدا شود وبعد لوله های کاغذرا دورتا دور آن چسپانده وبعد از خشک شدن جدا کرده ودرپایان کاررا رنگ آمیزی می کنیم.
کاری ازاعضای مرکزچابهار
مربی راهنما:خانم شهین ریگی

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، بطری
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی