سنجاقک

حشرات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱٢ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  1. چوب بستنی
  2. قاشق یک بار مصرف
  3. مقوا
  4. مازیک
  5. طلق
  6. جسب
  7. قیچی
  8. چشمچوب بستنی ها را رنگ می زنیم و بعد چشم ها را بالای چوب بستنی می چسبانیم .شکل بال سنجاقک را روی طلق برش می زنیم و دوتای بعدی را از مقوا برش می زنیم .بالها را به چوب بستنی می چسبانیم .

میتوانیم با مازیک روی بالها و بدنه طرح بکشیم .دهان و شاخک ها را می چسبانیم .

میتوانیم بجای چوب بستنی از قاشق یک بار مصرف استفاده کنیم .

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، چوب بستنی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری