قلنج قاشقی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

قاشق ها از بس یک جا نشسته بودند حسابی کمر درد گرفته بودند که یک دفعه صدای آچار از گوشه اتاق بلند شد که: من می توانم قلنج شما را بشکنم . وقتی قاشق ها جلوی آیینه ایستادند از تعجب دهانشان باز مانده بود .

شرح کاردستی

وقتش رسیده یک جور دیگر به قاشق و چنگال های قدیمی آشپزخانه نگاه کنی. 
و حتی شاید دلت بخواهد ملاقه و آبکش را هم دعوت کنی :


       ممکن است دل  شعله پخش کن و سیم ظرفشویی هم برای کاردستی شدن پر بکشد: 

          راستی تو که در نوشابه ها را دور نمی اندازی؟!فکر میکنی قاشق و چنگال های تو منتظرند تا تبدیل به چه بشوند؟

مشخصات کاردستی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی