جا مدادی

دسته : اهدایی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ٧ تا ۱٢ سال

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز: 

1- لوله دستمال کاغذی

2-کاغذ رنگی A4

3-مقوا رنگی

4- چشم متحرک

5-منگنه

6- چسب گرم

7- چسب مایع


مراحل ساخت کاردستی:

1- کاغذ های رنگی  را به شکل مستطیل  به اندازه (10 * 5 سانتی متر )  برش بزنید 

2- کاغذ های مستطیل شکل را به شکب بادبزنی تا می کنیم 

3- کاغذ های تا شده به شکل بادبزن را روی هم قرار داده طبق شکل، منگنه می کنیم.

4- مقوای قهوه ای را طبق شکل( سر و  بدن طاووس ) برش می زنیم.

5- چشم و نوک را در جای مناسب می چسبانیم

6- لوله دستمال کاغذی را روی مقوا قرار می دهیم و دایره ای با ابعاد دهانه لوله می کشیم

7-دایره کشیده شده را برش می زنیم و بوسیله چسب گرم به یک سر لوله می چسبانیم

8- لوله دستمال کاغذی را به پشت بدن طاووس می چسبانیم.( به گونه ای که سر بسته شده لوله توسط دایره ، روی زمین قرار بگیرد و دهانه باز آن بالا باشد که بتوان مداد را داخل آن قرار داد)

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : ساده ، ثابت
اتصالات : چسبی ، دوختی