گوسفند بشقابی

حیوانات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  1. بشقاب یک بار مصرف کاغذی
  2. مقوای رنگی
  3. پنبه
  4. چسب
  5. قیچی

دور بشقاب را برش می زنیم تا قسمت مسطح بشقاب باقی بماند .

پنبه ها را با دست به شکل رول های کوچک در می آوریم و می چسبانیم داخل بشقاب .


کل سطح بشقاب را پنبه می چسبانیم .شکل سر و دست و پاها را روی مقوای مشکی یا قهو ه ای برش می زنیم و می چسبانیم .

چشم ها را برش می زنیم و می چسبانیم .

برای تزیین می توانیم یک گل برش بزنیم و روی دهان گوسفند بچسبانیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : الیاف گیاهی ، کاغذ و مقوا ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها) ، ظروف پلاستیکی
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری