نقش طاووس

پرندگان

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : مسطح (دوبعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :


  1. مقوای سفید
  2. رنگ انگشتی
  3. گواش
  4. اسفنج
  5. قلم موبا کمک اسفنج دور تا دور مقوا را با رنگ نارنجی و زرد رنگ می کنیم .کف یک دست  را رنگ کرده و وسط مقوا می زنیم .

در واقع شکل دم زیبای طاووس را درست می کنیم .شکل بدن را با دو دایره یکی برای سر و دیگری برای بدن می کشیم .با رنگهای شاد پر ها را تزیین می کنیم .

هر ردیف با اثر انگشت و یک رنگ زیبا پر می شود .شکا چشم ها و نوک و پاها را با قلم مو می کشیم .
مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بدون اتصال
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری