گلیم با پارچه

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


مواد لازم :پارچه های دورریختنی .قاب سی دی
اعضا ابتدا پارچه ها ی کشی را به صورت نواری برش زده و یکی رو یکی زیربافته اند این گلیم را می توان برای زیر لیوانی و در سایز بزرگ برای کیف درست کرد.
کاری از اعضای مرکز چابهار
مربی :خانم شهین ریگی

شرح کاردستی


مشخصات کاردستی
مواد لازم : مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : بافتی