زنبور رولی

زنبور مقوایی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  1. رول دستمال
  2. مقوای زرد و مشکی
  3. چسب و قیچی
  4. طلق
  5. چشمدور رول را مقوای زرد می پوشانیم .

با مقوای سیاه نوار های نازک بدن زنبور را درست می کنیم و می چسبانیم .چشم ها و دهان را برش می زنیم و می چسبانیم .با طلق شکل بال ها را برش می زنیم و می چسبانیم وسط پشت زنبور .

برای بالای سرش با نوار مشکی شاخک درست می کنیم و می چسبانیم .مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری