مار

مار مقوایی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  1. مقوای رنگی
  2. چسب
  3. قیچی
  4. چشم آماده


با مقوای دو رنگ نوارهای باریکی برش می زنیم .

با یکی از نوارها یک حلقه درست می کنیم و نوار بعدی را از داخل آن رد کرده و می چسبانیم .


بلندی بدن مار اختیاری است .شکل سر مار را برش می زنیم و از حلقه اول رد می کنیم و قبل از چسباندن شکل نیش را از مقوای قرمز می بریم و میچسبانیم .برای دم یک نوار می بریم و انتهای نوار را بعد از رد کردن از آخرین حلقه بهم می چسبانیم .


چشم ها را دور بری می کنیم و می چسبانیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری