عروسک نمایشی

ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)


کاری از اعضای مرکز یک خاش با مربیگری مهبانو خسروی
وسایل:بطری پلاستیکی خالی -کاغذ رنگی -نخ مکرمه- چسب.
ابتدا و انتهای بطری را برش می زنیم تا به شکل لوله درآید، دور کار را با کاغذ رنگی می پوشانیم صورت عروسک را نقاشی می کنیم یا با کاغذ و تا درست کرده و می چسبانیم در دو طرف بدن عروسک هر طرف مکان دست و پاها را علامت زده و سوراخ می کنیم حالا نخ را از آنها رد کرده و از داخل گره می زنیم سر دستها از بیرون را گره زده و برای پاها به نخ مکرمه درب قوطی نوشابه را سوراخ کرده، وصل می کنیم و در انتها اگر عروسک ما از حیوانات می باشد دمش را برش زده و پشت کار متصل می کنیم.
می توانیم آن را تبدیل به عروسک خیمه شبازی کنیم برای این کار دو چوب پرده را به صورت به اضافه بهم می بندیم و به هرکدام یک نخ بلند وصل می کنیم از چهار نخ دوتای رو بروی هم را به پاها قسمت بالای درب نوشابه وصل می کنیم و دو تای دیگر را یکی جای سر پشت سر و دیگری مقابل آن روی بطری متصل می شود.

شرح کاردستی

مشخصات کاردستی
مواد لازم : کاغذ و مقوا ، نخ و کاموا ، بطری
روش اجرای کاردستی : ساده
اتصالات : چسبی