آدم برفی سفالی

آدم برفی

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :

  1. گل رس
  2. ابزار
  3. خلال
  4. کاموا
  5. دکمهسه تکه از گل را جدا کرده و گرد می کنیم .آنها را بوسیله خلال دندان و آب بهم وصل می کنیم .


از خلال دندان دست ها را میگذاریم و از یک خلال نصف بعنوان دماغ استفاده می کنیم.

می توانیم با گل برایش دستکش و کلاه درست کنیم .می توانیم برایش با دکمه چشم بگذاریم .

برای لباسش دکمه بگذاریم.

از کاموا یا روبان بعنوان شال گردن استفاده کنیم. 

مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی ، نخ و کاموا ، دکمه
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری