عنکبوت سفالی

حشرات

دسته : کاردستی
ابعاد کاردستی : حجمی (سه بعدی)
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

کاردستی ها فرصت همراهی و همکاری مادر و کودک را فراهم می آورد.
کودکان در سنین پنج تا هفت سال نیاز به همراهی بیشتری دارند.
کودکان حدودا از سن دو سالگی ساختن را شروع می کنند. ترکیب اشیا با هم، تغییر شکل و یا تفکیک آن‌ها را از یکدیگر را که با هدفی خاص انجام می‌شود، ساختن می‌نامند.
کاردستی یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که کودک را در مسیر ساختن قرار می‌دهد. هرچه بیشتر به هنر کاردستی بها داده شود، باعث رشد و بالندگی در رشته‌های مختلف را در آینده خواهیم شد.

شرح کاردستی

وسایل مورد نیاز :


  1. گل رس
  2. خلال دندان
  3. چشم آمادهدو تا دایره یکی برای سر و یکی برای بدن عنکبوت درست می کنیم .برای پاها شش عدد خلال دندان را از وسط نصف می کنیم و به شکل بالا داخل یک دایره بسیار کوچک فرو می کنیم .سر را با خلال دندان به بدنه وصل می کنیم و برایش چشم و دهان می گذاریم .


پاها را داخل بدن عنکبوت فرو می کنیم .

سه تا از پاها یک پهلو و سه تا پهلوی دیگر عنکبوت وصل می کنیم .


مشخصات کاردستی
مواد لازم : معدنی و طبیعی ، مواد بازیافتی (دور ریختنی ها)
روش اجرای کاردستی : بدون الگو و خلاق
اتصالات : چسبی ، لولایی
ایده پرداز : حسین اله یاری
گردآورنده : حسین اله یاری
اجرا کننده : حسین اله یاری